top of page

Consultaties kunnen enkel op afspraak. De bedoeling hiervan is dat u en uw dier slechts uitzonderlijk zullen moeten wachten. Enkel spoedgevallen zullen voorrang krijgen. Er wordt getracht om u en uw dier aan zo min mogelijk stressvolle situaties bloot te stellen. Zo is er eveneens een aparte wachtruimte voorzien voor katten. De transportmandjes kunnen op hoogte geplaatst worden en eventueel met een dekentje erover zodat er zo min mogelijk contact is met andere mogelijke stressfactoren. 

 

Afspraken kunnen online worden ingeboekt via deze site of via Facebook. Let er wel op dat wanneer u met meerdere dieren wil inboeken, u best telefonisch een afspraak maakt om hiaten in de online agenda te voorkomen. Dit geldt ook voor spoedgevallen. Er kan minimaal 4 uur en maximaal 31 dagen op voorhand ingeboekt worden. Zijn er speciale handelingen nodig (bv. wondbehandeling al dan niet met sedatie), dan kan u dit best telefonisch verwittigen zodat er beter kan geanticipeerd worden.  

bottom of page